Stel cookie voorkeur in

Het Sophiabestuur

De Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin-en Bollenstreek, gevestigd te Voorhout, is het schoolbestuur van drieëntwintig basisscholen in de Duin- en Bollenstreek.

De Sophia Stichting is opgericht op 27 november 1997 en is ontstaan door een fusie van in totaal negen besturen van katholieke basisscholen, gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Teylingen, Lisse en Hillegom en is hiermee werkgever van 535 personeelsleden, die samen direct of indirect onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen.

Missie en Visie

De Sophia Stichting streeft vanuit een katholieke grondhouding na:

  • een veilige sfeer voor alle kinderen en leerkrachten te creëren.
  • een goede sociaal-emotionele en onderwijskundige basis te leggen voor verdere ontwikkeling van de kinderen.
  • de haar toevertrouwde middelen naar behoren te gebruiken voor het onderwijs.
  • een goed werkgever te zijn voor haar werknemers.

De Sophia Stichting wil vanuit een katholieke grondhouding een harmonieuze werkomgeving bewerkstellingen, waarin alle kinderen én leerkrachten zich gerespecteerd en beschermd voelen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Doel van de Sophia Stichting

De Stichting heeft tot doel het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van het primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Zij wenst dit te doen op katholieke grondslag.