Stel cookie voorkeur in

Het Sophiabestuur

Sophia Scholen is per 1 januari 2018 ontstaan door een fusie van de Sophia Stichting en Stichting PCPO. Sophia Scholen is een innoverende organisatie, altijd gericht op kwalitatieve groei. Transparant in bestuur en beheer. Wij faciliteren het onderwijs op schoolniveau en investeren in een professionele organisatie.

We verzorgen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Kinderen en volwassenen kunnen zich bij ons optimaal ontplooien.

Onze 600 medewerkers bieden direct en indirect onderwijs aan 7065 leerlingen op 30 scholen. Scholen die allemaal gehuisvest zijn in de Duin- en Bollenstreek.

Missie en Visie

De Sophia Stichting streeft vanuit een katholieke grondhouding na:

  • een veilige sfeer voor alle kinderen en leerkrachten te creëren.
  • een goede sociaal-emotionele en onderwijskundige basis te leggen voor verdere ontwikkeling van de kinderen.
  • de haar toevertrouwde middelen naar behoren te gebruiken voor het onderwijs.
  • een goed werkgever te zijn voor haar werknemers.

De Sophia Stichting wil vanuit een katholieke grondhouding een harmonieuze werkomgeving bewerkstellingen, waarin alle kinderen én leerkrachten zich gerespecteerd en beschermd voelen en zich optimaal kunnen ontplooien.

Doel van de Sophia Stichting

De Stichting heeft tot doel het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van het primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Zij wenst dit te doen op katholieke grondslag.