Stel cookie voorkeur in

Overblijven

Overblijven / tussenschoolse opvang

Alle kinderen van De Egelantier kunnen vier dagen in de week
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) gebruik maken van
de tussenschoolse opvang.
Dit geldt ook voor de groepen 1 t/m 4 op vrijdagmiddag.
Als deze jonge kinderen op vrijdag overblijven, betekent dat wel
dat de ouders uiterlijk om 13.15 uur de kinderen op komen halen.

Elke dag een vertrouwd gevoel
Overblijven is een belangrijk onderdeel van de dag. Een gezellig eet- en speelmoment, samen met andere schoolgenootjes, onder begeleiding van overblijfmedewerkers.

Eten & drinken
Alle kinderen nemen zelf hun eigen brood en drinken mee.
Het is niet toegestaan om de kinderen snoep of chips mee te geven. Ook blikjes cola en andere koolzuurhoudende dranken zijn niet welkom. Bekers en pakjes met melk, sap, yoghurtdrank e.d. zijn uiteraard wel welkom. De kinderen worden gestimuleerd om in ieder geval 1 boterham te eten (wat niet opgegeten wordt, gaat mee terug naar huis).

Eten & drinken in de koeling
Bij ieder klaslokaal ligt een intekenlijst waarop u kunt aankruisen dat uw kind naar de TSO komt. Bij de kinderen met vaste dagen staat dit reeds ingevuld. Naast de invullijst staat een mandje waarin je het eten en drinken dat gekoeld moet worden kunt neerzetten. Wij plaatsen die mandjes om 08.30  uur in de koelkast en om 12.30 uur op tafel in de tso ruimte. Wilt u de zakjes en bekers svp zoveel mogelijk voorzien van een naam.

Fruit toe
Als afsluiting van de maaltijd gaan er verschillende soorten fruit rond over tafel. De kinderen mogen hier een aantal stukjes uitpakken om de maaltijd zodoende met wat extra vitamines af te sluiten 

Eten in verschillende groepen
Bij de TSO worden de kinderen op leeftijd ingedeeld in 2 groepen (bij meer dan 15 kinderen totaal). De jongste kinderen eten en spelen in de BSO ruimte. Het eten en de activiteiten voor de oudere kinderen vinden plaats in een voor de TSO aangepast lokaal. Met name voor de jongere kinderen brengt dit rust. 

Tijdsindeling van het overblijven
12.00 - 12.10
Kinderen komen binnen in hun tso opvanggroep, worden geregistreerd en kunnen hun spullen een plekje geven.

12.10 - 12.30
De kinderen gaan onder begeleiding buiten spelen (als het weer dat toelaat). Bij Kinderopvang De Palmboom is een breed assortiment van spellen en speelgoed aanwezig. Ook de TSO ruimte op de bovenverdieping is ingericht voor ontspanning en voorzien van de nodige spellen en speelgoed.

12.30 - 12.40
De kinderen zoeken in overleg met de TSO medewerker een plaatsje aan tafel.
Voor het eten; plassen & handen wassen!

12.40 - 13.00
Alle kinderen starten gelijktijdig met eten en blijven aan tafel totdat iedereen klaar is.
Zodra de kinderen hun brood op hebben gaan er bakjes met verschillende stukjes  fruit over tafel waar de kinderen iets uit kunnen pakken.
Voor en na het eten is er een momentje van stilte.

13.00 - 13.10
Kinderen kunnen binnen nog even vrij spelen, nog even naar het toilet en zich rustig klaar maken voor de middaglessen.

13.10 Kinderen worden door TSO medewerkers naar hun klassen begeleid.

Deze tijdsindeling is puur indicatief en om u een indruk van de volgorde en onderdelen te geven. Onze pedagogisch medewerkers kunnen besluiten om onderdelen langer of korter te maken indien dat gepast is voor de dan aanwezige groep kinderen.

Abonnement
1 dag TSO per week kost € 90,- per jaar.
2 dagen TSO per week kost € 180,- per jaar.
Enzovoort.
Dit komt neer op € 2,25  per keer, uitgaande van 40 schoolweken per schooljaar.
Het abonnement is voor vaste dagen, u kunt dus niet wisselen van dagen.

U ontvangt voor het abonnement 2 facturen (1e factuur bij aanvang van het schooljaar voor  de periode t/m januari en in januari ontvangt u de factuur voor de periode februari tot en met einde schooljaar.

Incidentele vrije dagen, zoals schoolreisje, studiedagen en losse feestdagen (zoals bijvoorbeeld 2e paasdag) worden verrekend in de factuur en betaalt u niet.

Strippenkaart
Voor €25,- kunt u een strippenkaart met 10 strippen aanschaffen.
Dit komt neer op € 2,50  per keer.

De kaart wordt  door de Palmboom bijgehouden. De kaart behoudt zijn geldigheid zolang uw kind op school zit. Wij streven ernaar om u via de mail (of een briefje) op de hoogte te houden als de kaart bijna vol is, zodat u tijdig een nieuwe kaart kunt kopen.

Inschrijven noodzakelijk
Voordat uw kind voor het eerst bij de TSO komt is het noodzakelijk om uw kind aan te melden d.m.v. een aanmeldingsformulier.  Ook indien u gebruik gaat maken van  strippenkaarten is de inschrijving noodzakelijk. Er zijn geen kosten aan de inschrijving verbonden.
Het formulier  te downloaden via:  www.palmboomdezilk.nl/tso

De gehele TSO valt onder de verantwoordelijkheid van Kinderopvang De Palmboom.
Er is voor u een tussenschools opvangreglement beschikbaar.