Groepen

De informatie van de groepen is verplaatst naar Schoudercom. Binnen dit afgeschermde programma kunnen ouders de blog van de groep van hun zoon/dochter volgen.

Hier is voor gekozen vanwege de nieuwe privacywet.