De logopediste

Onze logopediste is Mw. Sabine Heijneman. Zij werkt een aantal dinsdagmiddagen per maand bij ons op school. De school kan u informeren over de bereikbaarheid van de logopediste.

Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee samenhangt: de taal, de uitspraak en de stem. Het is belangrijk dat problemen met spreken of verkeerde mondgewoonten zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen. Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen uit de overige groepen kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten en eventuele vervolgacties (uitnodiging voor een gesprek, plaatsing op de controlelijst). De gegevens worden met de leerkracht en/of de jeugdarts besproken.

De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leerlingen van groep één en twee over de taal- en spraakontwikkeling. In overleg met school kan het project 'Mondje dicht-beter gezicht' in de kleutergroepen worden aangeboden.

Meer informatie kunt u vinden op:

www. ggdhm.nl en www.cjgnoordwijkerhout.nl