Sophia Scholen

Brede school De Egelantier maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van 28 basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Katholiek, Christelijk of interconfessioneel.

Sophia Scholen faciliteert ons en de andere 28 basisscholen om uitdagend en toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten.

Binnen de stichting staan vijf kernwaarden centraal.

  • vertrouwen
  • verbinding
  • verwondering
  • duurzaamheid en
  • eigenaarschap

Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen.

Meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl.