Intern Begeleider

Onze leerlingenzorg wordt gecoördineerd door juf Jozé van der Bijl, onze intern begeleidster. Zij werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Jozé overlegt met de groepsleerkrachten welke leerlingen iets extra's nodig hebben. Ook voor de ouders is zij wat leerlingenzorg betreft het aanspreekpunt.

Jozé zorgt onder andere voor:

  •   afnemen van aanvullende toetsen/testen
  •   leerkrachtadvies
  •   overleg met externe instanties
  •   groepsplan- en handelingsplanadviezen voor leerkrachten
  •   oudergesprekken samen met de leerkrachten
  •   opzetten van een plan voor extra hulp aan de instructietafel in de klas

We gaan er wel van uit, dat u eerst contact met de groepsleerkracht opneemt, als u de ontwikkeling van uw zoon/dochter wilt bespreken. Hij/zij werkt met uw kind in de groep en heeft hier zicht op. Daarna kunt u, of de leerkracht, indien nodig de intern begeleider inschakelen.