Nieuwe leerlingen

Als u uw kind wilt aanmelden op De Egelantier dan kunt u telefonisch contact opnemen met de school. De directie maakt een afspraak voor een gesprek met rondleiding door de school. U vult een aanmeldingsformulier in en tegen de tijd dat uw kind vier jaar wordt, komt onderstaande procedure op gang:

U ontvangt een uitnodiging voor een intakegesprek met de leerkracht. De leerkracht neemt een intakevragenlijst met u door.

Uw kind mag op onze school komen als het vier jaar is. Voorafgaand aan de vierde verjaardag, mag uw kind de week ervoor vier ochtenden komen kennismaken in de kleutergroep.

In principe zijn alle kleuters welkom op De Egelantier. We gaan uit van volledige wederzijdse informatie bij aanmelding van uw kind betreffende zijn/haar ontwikkeling en gezondheid. Wij vragen u wel of u er rekening mee wilt houden dat uw kind zindelijk is als het naar school komt.

Nieuwe leerlingen worden met zorg opgevangen. De leerkracht biedt bescherming en veiligheid, de andere kinderen worden aangezet tot begeleiden en helpen. Een jonge kleuter moet de tijd krijgen om te wennen; de kat uit de boom kijken alvorens zelf aan activiteiten deel te nemen, is heel normaal.

Het inschrijfformulier vindt u bij het kopje 'downloads'.