Veilige school

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij ons op school.

Hiervoor gebruiken we:

* Kanjertraining: info

* Hart & Ziel: info

* Lespakket 'Kriebels in je buik' : info

* Weerbaarheidstrainingen: info

* Schooljudo: info

* School op Seef: info

* Sociale veiligheidslijst:info

* Vignet Gezonde school: relaties en seksualiteit / welbevinden: info