Verlofregeling

Uw zoon/dochter is vanaf vijf jaar leerplichtig. Daarom mogen wij behoudens buitengewone omstandigheden, geen toestemming geven voor extra vrije dagen. Buitengewone omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

* Een bruiloft of begrafenis. Dit verlof moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden bij de directie. Lukt dit niet, dan moet dit gebeuren binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering.

* Bezoek aan huisarts, ziekenhuis, tandarts, orthodontist e.d. Zo'n bezoek hoeft u alleen door te geven aan de eigen leerkracht. We hopen dat u dergelijke afspraken zo veel mogelijk na schooltijd maakt. Dit kan echter niet altijd. Als de afspraak onder schooltijd valt, willen we graag dat u uw kind komt ophalen van school. We sturen geen kinderen naar huis, ook niet van de groepen 7 en 8.

* Vakantie als de ouder(s) niet tijdens de reguliere vakantie vrij kunnen nemen. Hiervoor wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming gegeven. Een verzoek moet minstens zes weken voor aanvang van de vakantie schriftelijk worden ingediend. Er is ook een werkgeversverklaring nodig. Zo'n vakantieverlof mag maar éénmaal per jaar worden aangevraagd en mag maximaal tien schooldagen duren. Het verlof mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen.

 

U kunt hier het verlofformulier downloaden.