De vakleerkrachten

Vakleerkracht gym

Op De Egelantier hebben we een vakleerkracht voor onze gymlessen. Dat is meester Job de Ridder. Hij werkt op dinsdag en vrijdag. Dat betekent in de praktijk dat alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 twee keer per week les hebben van meester Job.

De kleuters hebben één keer per week les van meester Job. De andere gymlessen van de kleuters worden door de eigen leerkracht gegeven.

De eerste zes weken na de zomervakantie zullen de gymlessen overgenomen worden door meester Raymond Vosse. Meester Job maakt gebruik van partnerverlof.