Kinderopvang De Palmboom

Onze school heeft een nauwe samenwerking met Kinderopvang De Palmboom, samen vormen we de Brede School.

Voor- en naschoolse opvang

De Palmboom verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs. Tevens is er een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een peuterspeelzaal voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Peuterspeelzaal

Indien u geen kinderopvang nodig heeft raden wij aan wel gebruik te maken van de peuterspeelzaal. Uw kind kan daar tussen het tweede en vierde jaar geplaatst worden en kan dan twee, drie of vier ochtenden per week samen met andere kinderen spelen.

Kinderopvang De Palmboom maakt bij de peuterspeelzaal groep gebruik van een voorschools educatiepakket, genaamd Puk &Ko. Dit pakket stimuleert de brede ontwikkeling van peuters. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Puk & Ko is compleet en verrassend gevarieerd. En de peuters? Die houden allemaal van Puk!

Het leren samenspelen en het houden aan eenvoudige regels worden op de peuterspeelzaal op speelse manier gestimuleerd bij de peuters. Maar bovenal heeft ook een peuter veel plezier in het contact met leeftijdsgenootjes.

U kunt uw kind vanaf 1 jaar inschrijven voor de peuterspeelzaal. Neem voor nadere informatie contact op met de peuterspeelzaal van Kinderopvang de Palmboom via www.palmboom-dezilk.nl of telefonisch via 0252-528234. Ook voor informatie en aanmelding voor het kinderdagverblijf  kunt u hier terecht.