Kinderopvang De Palmboom

Kinderopvang De Palmboom

Onze school heeft een nauwe samenwerking met Kinderopvang De Palmboom. Samen vormen we de Brede School.

Buitenschoolse opvang

De Palmboom verzorgt de voor- tussen en naschoolse opvang voor kinderen in het basisonderwijs. Tevens biedt Kinderopvang De Palmboom dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Dagopvang

Kinderopvang De Palmboom maakt gebruik van een voorschools educatiepakket, genaamd Uk & Puk. Dit pakket stimuleert de brede ontwikkeling van een kind. Want de eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Uk & Puk is compleet en verrassend gevarieerd. En de kinderen? Die houden allemaal van Puk!

Het leren samenspelen en het houden aan eenvoudige regels worden op het kinderdagverblijf op speelse manier gestimuleerd. Maar bovenal hebben kinderen ook veel plezier in het contact met leeftijdsgenootjes.

Neem voor nadere informatie contact op met Kinderopvang De Palmboom via https://palmboom-dezilk.nl/ of telefonisch via 0252-528234.