De Egelantier

Brede School

Samen spelen, werken, leren

Kwaliteitsvolle directe instructie volgens EDI

Geborgenheid door kleinschaligheid

Samen: ouders, leerling, leerkracht

Brede school De Egelantier

Brede school De Egelantier is een kleinschalige school waar alle kinderen gezien worden. We bieden ieder kind een veilige en sfeervolle omgeving, waarin het zich optimaal op cognitief en sociaal-emotioneel vlak kan ontwikkelen. In ons onderwijs vinden we het belangrijk om met ouders samen te werken en houden we rekening met de kwaliteiten van onze leerlingen. 

Ons ambitieuze en professionele team staat voor iedereen klaar. We hebben een sterk pedagogisch klimaat; we zien alle kinderen. Elk kind heeft talent en dat ontdekken we samen. We werken met de nieuwste methodes en leren kinderen omgaan met digitalisering en sociale media.

We geven onderwijs waar we trots op zijn, met veel aandacht voor de basisvakken taal, lezen en rekenen. Maar ook voor creativiteit en beweging. We zien u graag als onderwijs- en opvoedpartner en communiceren open en transparant.

Sfeer proeven? Kom gerust langs. We maken graag een afspraak met u!