Oudervereniging

Zodra u uw kind heeft aangemeld als leerling bij ons op school, bent u automatisch lid van de oudervereniging. De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging. Elke ouder kan zich voor of tijdens de jaarvergadering aanmelden als kandidaat ouderraadslid. Een ouderraadslid wordt gekozen voor een periode van drie jaar en kan zich ook hierna weer herkiesbaar stellen.

De ouderraad stelt zich als doel:

  • de belangen van kinderen en ouders te behartigen;
  • de contacten tussen ouders en team te bevorderen;
  • het meewerken van ouders op school te bevorderen;
  • de ouders te vertegenwoordigen bij team, medezeggenschapsraad en andere instanties;
  • mee te organiseren van allerlei activiteiten;
  • de ouderbijdrage te beheren.
  • In oktober doet de ouderraad tijdens een jaarvergadering verslag van haar activiteiten van het afgelopen schooljaar en legt verantwoording af over de financiën.
  • De jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage wordt vastgesteld op de jaarvergadering.

De vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt volledig besteed aan activiteiten waarvoor de school geen vergoeding van het rijk krijgt, zoals de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, museumbezoeken en sportdagen. De hoogte van de ouderbijdrage is €45,00.  In de actuele bijlage vindt u ook de namen van de leden van de oudervereniging. Wilt u meer informatie over de ouderraad, neem dan contact op met een van de leden.